Open data – specifikace formátu

Název Popis Typ Příklad
open_uuid Identifikace klienta, který spustil test String P7638e543-9b7e-4d5d-ab7b-0913878bad03
open_test_uuid UUID konkrétního testu String Of85bac7c-7c4c-47ab-afdc-eac528639122
time Čas spuštění testu v časové zóně UTC String 2015-05-01 00:34
cat_technology Kategorie použité technologie např. “3G”, “4G”, “WLAN”. String 4G
network_type Typ sítě např. MOBILE, LTE, WLAN. String LTE
lat Zeměpisná šířka pozice klienta. Numeric 49.25809158659175
long Zeměpisná délka pozice klienta Numeric 17.758191230599575
loc_src Zdroj informací o poloze. Hodnoty: “gps”, “network”. String gps
loc_accuracy Odhad přesnosti polohy (rádius v metrech) Numeric 6.0
zip_code PSČ klienta, pokud je známé Numeric
download_kbit Rychlost stahování, kilobity za sekundu. Numeric 22180
upload_kbit Rychlost nahrávání, kilobity za sekundu. Numeric 22409
ping_ms Medián pingu (round-trip time) v milisekundách, měřeno na straně serveru. Numeric 31.912917
lte_rsrp Síla LTE signálu v dBm. Numeric
server_name Jméno testovacího serveru. String CZ.NIC
test_duration Doba trvání testu v sekundách Numeric 7
num_threads Počet vláken testu stahování Numeric 3
platform "Platforma, na které byl test proveden. Např. “Android” (= Google Android App), “iOS” (= Apple iOs App)" String Android
model Název použitého zařízení String SM-G920F
client_version Použitá verze klientské aplikace String 2.0.41-CZ_0.9.10-master
network_mcc_mnc Identifikace sítě přičemž první tři čísla reprezentují zemi a čísla za pomlčkou operátora v rámci země. String 230-03
network_name Zobrazované jméno sítě String Vodafone CZ
sim_mcc_mnc Identifikace sítě poskytovatele dle SIM karty. Význam čísel je stejný jako u network_mcc_mnc String 230-03
nat_type Typ připojená vzhledem k NATu. Např veřejná IP, privátní adresa za NATem… String nat_local_to_public_ipv4
asn Číslo autonomního systému Numeric 16019
ip_anonym Anonymizovaná IP adresa klienta. String 46.135.48
ndt_download_kbit Rychlost stahování NDT-testu v kilobitech za sekundu. Numeric
ndt_upload_kbit Rychlost nahrávání NDT-testu v kilobitech za vteřinu. Numeric
implausible Identifikace závadných měření Boolean false
signal_strength Síla signálu (RSSI) v dBm. Numeric -80
cell_id ID připojené buňky Numeric 329483
lac LAC Numeric 38070
tags Důvody vyřazení ze statistik String {111,361,362,401}

Důvody vyřazení dat ze statistik

Kód Význam
110 měření s chybějícím network_group_type (chybějící hodnota v tabulce group_typ)
111 měření s chybějícím network_group_type (existující hodnota v tabulce group_typ)
200 Nedokončené měření
311 2G příliš vysoká rychlost stahování
312 2G příliš vysoká rychlost uploadu
313 3G příliš vysoká rychlost stahování
314 3G příliš vysoká rychlost uploadu
315 4G příliš vysoká rychlost stahování
316 4G příliš vysoká rychlost uploadu
34x rychlost neodpovídá přeneseným bajtům
35x přenesené bajty jsou iregulární
36x doba měření není stažená
401 vzdálenost mezi dvěma měřeními je příliš vysoká
411 měření je příliš daleko od nw_area_code souřadnic
444 agregované měření