1. Obecné otázky

1.1 Co to je NetMetr?

NetMetr slouží k důkladnému testování vašeho připojení k internetu přes mobilní sítě a Wi-Fi.

Netmetr nabízí:

 • Podrobné testování mobilního připojení
 • Zobrazení výsledků testů v mapě s možností jejich filtrování podle různých parametrů
 • Statistiky výsledků měření v sítích všech operátorů
 • Možnost synchronizovat výsledky testů z různých zařízení a jejich společné zobrazení
 • Historii vašich testů
 • Získaná data z měření a zdrojové kódy aplikace jsou zveřejněny jako OpenData a OpenSource

1.2 Kdo je autorem NetMetru?

NetMetr je založen na zdrojových kódech nástroje RTR-NetTest (netztest.at) od rakouského telekomunikačního úřadu Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH.

Samotný NetMetr je vyvíjen sdružením CZ.NIC, zdrojové kódy jsou k dispozici zde.

1.3 Proč si mám testovat připojení?

Šířka pásma je významným parametrem kvality vašeho mobilního připojení k internetu. NetMetr vám nabízí možnost zkontrolovat, jaká je aktuální šířka pásma ve skutečnosti. Další možností je porovnání výsledky testu s hodnotami ostatních uživatelů. Na systému Android podporuje analýzu sítě, nabízí podrobnější test nástroji pro diagnostiku sítě (NDT). Výsledky testů všech operátorů prováděné na nejrůznějších místech mohou být zajímavé pro velké množství uživatelů.

1.4 Co se testuje?

Pomocí NetMetru můžete ve svém mobilním zařízení otestovat:

 • rychlost stahování (download)
 • rychlost nahrávání (upload),
 • latence připojení (ping),
 • sílu signálu, pokud to zařízení umožňuje

Rozšiřujícím testem (NDT), který je k dispozici na zařízeních se systémem Android, můžete také otestovat další kvalitativní parametry, jako např. ztrátovost paketů.

1.5 Jak nás můžete kontaktovat?

Na technickou podporu se můžete obrátit především s dotazy, na které jste zde nenalezli odpověď. Své dotazy zasílejte na netmetr@labs.nic.cz.

1.6 Jaké typy připojení je možné testovat?

NetMetr je k dispozici pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS (Apple). Můžete testovat jak připojení přes mobilní síť (EDGE, UMTS, LTE), tak přes Wi-Fi. Na počítačích nebo mobilních zařízeních s nepodporovaným systémem je možné použít webovou verzi testu, funkční ve všech moderních webových prohlížečích.

1.7 Jak kontaktovat technickou podporu, pokud mám nějaký problém s NetMetrem?

Před kontaktováním technické podpory nejprve zkuste nalézt odpověď na vaši otázku v tomto FAQ. Pokud odpověď nenaleznete, budeme rádi, když nám napíšete na netmetr@labs.nic.cz.

1.8 Jaký je rozdíl mezi NetMetrem a jinými aplikacemi pro měření rychlosti připojení?

NetMetr nabízí:

 • nezávislé a nekomerční řešení
 • měřící server připojený přes rychlou a kapacitní linku do NIXu
 • detailní analýzu připojení pomocí NDT testu
 • open source aplikace – získaná data poskytovaná veřejnosti k další analýze jako OpenData

2. Technologie

2.1 Jak NetMetr funguje?

NetMetr měří kvalitativní parametry vašeho bezdrátového připojení k Internetu testováním přenosů z vašeho mobilního zařízení na server a obráceně. Z naměřených hodnot se počítají aktuální hodnoty parametrů připojení. Kompletní popis testovací metodologie je k dispozici zde (v angličtině).

NetMetr může provádět dva různé testy:

 • Základní test je rychlá analýza rychlostí stahování, nahrávání, latence (pingu) a – u Android verze – síly signálu.
 • Detailní test (NDT test) je rozšiřující nezávislý test sdružení M-Lab, využívající specifické možnosti diagnostiky spojení v systému Android.
 • V systému Android jsou navíc také testovány vlastnosti tzv. Quality of Service (nepozměňování obsahu, referenční stránka, transparentní spojení, DNS, TCP a UDP porty).

2.2 Co dělá doplňkový test NDT?

Po provedení rychlého základního testu vašeho připojení je možné spustit doplňkový test pro komplexní síťovou analýzu. Používá se při ní Network Diagnostic Tool (NDT) od sdružení M-Lab (http://www.measurementlab.net).

Systém iOS (iPhone, iPad) provádění tohoto testu bohužel neumožňuje.

2.3 Jaké výhody přináší doplňkový test NDT?

Podrobnější test prověřuje množství parametrů sítě, které jsou nezbytné pro komplexní analýzu vašeho připojení a nejsou testovány základním testem. Seznam všech síťových parametrů a podrobnosti o NDT naleznete na stránkách M-Lab.

2.4 Jak se moje internetové připojení testuje?

NetMetr měří připojení z vašeho zařízení na testovací server. Ten je připojen rychlou a kapacitní linkou přímo do internetového uzlu NIX, čímž minimalizuje vliv rychlosti transportu dat na servery vašeho mobilního operátora.

2.5 Čemu je třeba věnovat pozornost před zahájením testu?

Pro získání co nejméně zkreslených výsledků testů je třeba splnit několik podmínek:

 • V zařízení neběží na pozadí žádné datově náročné aplikace,
 • Zařízení je co nejblíže k Wi-Fi AP, aby nedošlo k ovlivnění měření slabým signálem (pokud měříte připojení přes Wi-Fi),
 • Nepřekročili jste svůj limit FUP a nebyla tak ze strany operátora snížena rychlost datového připojení (v případě měření mobilního datového připojení)

2.6 Je k dispozici zdrojový kód?

NetMetr je open source, zdrojový kód serverové části je k dispozici na https://gitlab.nic.cz/labs/netmetr a mobilní aplikace na https://gitlab.nic.cz/mobile/netmetr_flutter.

2.7 Jakou rychlost připojení potřebuji?

Pro některé aplikace není velká šířka pásma nutná. Pro běžné surfování jsou obvykle naprosto dostačující 2 Mb/s. Některé aplikace však bez dostatečné šířky pásma správně nefungují. Například online přehrávání videa a hudby lze bez výpadků provozovat pouze v případě, že je připojení dostatečně rychlé.

Důležité je vzít v úvahu nejen šířku pásma směrem k uživateli (tedy stahování, download), ale i směrem do Internetu (nahrávání, upload).

2.8 Jaké faktory mají vliv na výsledek testu?

 • Maximální šířka pásma mobilního připojení k Internetu (omezení rychlostí v závislosti na zvoleném tarifu)
 • Využití šířky pásma vašeho poskytovatele internetového připojení
 • Zařízení, na kterém se test provádí
 • Operační systém zařízení a jeho konfigurace

Při využití Wi-Fi:

 • vzdálenost mezi Wi-Fi routerem a vaším zařízením
 • kvalita Wi-Fi routeru a technologie, které podporuje (např. 802.11n nebo 802.11ac)

Při využití mobilního připojení:

 • Použitá technologie (EDGE, UMTS, LTE),
 • Kvalita služeb na místě měření (síla signálu, v závislosti na zařízení),
 • Zda jste uvnitř nebo vně budovy,
 • Jak rychle se pohybujete (v jedoucím autě na dálnici nebo ve vlaku budete mít nižší přenosovou rychlost),
 • Počet uživatelů současně sdílejících základnovou stanici (BTS)

2.9 Jaká je optimální denní doba pro provedení testu?

Výsledek testu je mimo jiné ovlivněn denní dobou. Doporučuje se proto provádět test v pravidelných intervalech a v různých denních dobách. Využití Internetu v závislosti na denní době lze odhadnout na základě využití připojení k hlavnímu českému internetovému uzlu NIX.

2.10 Jaký vliv má na měření můj Wi-Fi router nebo access point?

Wi-Fi router nebo AP může mít na rychlost připojení obrovský vliv.

Pokud váš router nedokáže využít plnou kapacitu vašeho připojení k internetu, ovlivní to výsledky testu. Pro rychlá připojení se vždy doporučuje používat směrovače podporující standardy IEEE 802.11n nebo 802.11ac, samozřejmě pokud je umí připojená zařízení využít.

Je také důležité, aby router zvládal překlad adres (NAT), pokud ho provádí, s vysokou propustností aby vzdálenost mezi routerem a vaším přístrojem nebyla příliš velká.

V případě, že výsledek testu se zásadně liší od očekávaných hodnot, doporučujeme kontrolu bezdrátového routeru.

2.11 Kolik testů je třeba provést, abychom dostali opravdu spolehlivé hodnoty?

Výsledek testu závisí na několika faktorech: denní době, využití sítě a vaší poloze. Můžete zvýšit výpovědní hodnotu vašich výsledků testů jejich opakovaným spuštěním v různých denních dobách a různých místech. Čím vícekrát testy spustíte, tím získáte lepší podklady pro objektivní hodnocení vašeho připojení.

2.12 Jak často mohu opakovat testování s NetMetrem?

Testování NetMetrem můžete opakovat tak často, jak chcete. Test v mobilních aplikacích můžete například opakovat hned po jeho skončení, stačí kliknout na tlačítko „Nový test“.

Před opakováním je nutné, aby byl dokončen podrobnější test (NDT, platí pouze pro Android).

Při testu se přenášejí velké objemy dat - pokud testujete připojení přes mobilní síť, tak to může znamenat rychlé překročení vašeho limitu FUP a následné snížení rychlosti ze strany operátora.

Pravidelné testy zvýší výpovědní hodnotu dosažených výsledků.

2.13 Jaké objemy dat se v testu přenášejí?

Přenesený objem dat se liší v závislosti na šířce pásma připojení k Internetu. NetMetr testuje stahování a odesílání kapacitu vašeho připojení k internetu po dobu asi 20 sekund nejvyšší dostupnou rychlostí. V závislosti na dostupné šířce pásma připojení to může mít za následek zvýšení využití dat.

 • Při měření přes GPRS test přenese cca. 130 kB dat, test přes HSDPA je podstatně datově náročnější, spotřebuje přes 14 MB dat.
 • S velmi rychlým připojením k internetu NetMetr použije velmi velké objemy dat, například se symetrickým 100 Mb/s připojením je objem dat cca. 250 MB.
 • Pokud se provádí také podrobnější testování pomocí NDT testu, objem dat se zvýší přibližně 2,5×.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat může způsobit u připojení přes mobilní síť a v závislosti na vašem tarifu omezení rychlosti ze strany operátora (při překročení FUP).

2.14 Jaká se používá verze IP protokolu?

Ve výchozím nastavení používá aplikace k testování IPv6, pokud je k dispozici. V opačném případě se použije IPv4. V aplikaci můžete protokol IPv6 zakázat (v „Nastavení“).

Více informací o IPv6 najdete na stránce IPv6 na Wikipedii.

3. Výsledky testů

3.1 Co znamená download?

Download znamená stahování, přenos dat z internetu do vašeho zařízení. Jednotka „Mb/s“ znamená počet megabitů za sekundu.

Rychlost přenosu dat, kterou inzerují např. internetoví poskytovatelé, obvykle znamená absolutní rychlost přenosu dat, tedy současný přenos i dalších dat přenášených v důsledku režie používaného síťového protokolu. NetMetr ovšem měří reálné rychlosti připojení. Tyto hodnoty jsou průměrně asi o 10 % nižší, než je absolutní přenosová rychlost vašeho připojení k internetu.

3.2 Co znamená upload?

Upload znamená nahrávání, přenos dat z vašeho zařízení do internetu. Rychlost odesílání dat se obyčejně v marketingových materiálech neobjevuje a je obvykle mnohem nižší, než je rychlost stahování dat. Ale pro rychlý přístup k internetu má význam podobný, jako rychlost stahování dat, protože komunikace na internetu probíhá prakticky vždy obousměrně. Rychlost nahrávání dat je zvláště důležitá, pokud chcete odesílat fotografie, využívat technologie pro sdílení souborů nebo např. videohovory.

Stejně jako tomu je u rychlosti stahování je i zde rozdíl mezi „absolutní“ a „reálnou“ rychlostí přenosu dat.

3.3 Co znamená latence (ping)?

Latence (slangově i v češtině ping) označuje rychlost odezvy serveru – tedy čas potřebný k přenosu malého množství dat z vašeho přístroje na server a zpět. Měří se v milisekundách (ms). Latence je velmi důležitá nejen pro hraní on-line her, i u zcela běžného surfování má vysoká latence značný vliv na jeho komfort. Toto zpoždění zásadně ovlivňuje jak technologie vašeho připojení k internetu, tak také její využití (např. kolik uživatelů je aktuálně současně připojeno).

Rychlá připojení k internetu mají latenci obvykle menší, než 2 ms (rychlé metalické sítě a optická vlákna), pomalá připojení mohou mít časy i více než 500 ms (GSM); typické hodnoty jsou v rozmezí od 10 do 50 ms. Samozřejmě záleží i na tom, jak je připojen server. Pokud se připojujete na velmi vzdálené servery, má délka přenosové trasy také výrazný vliv na latenci (např. pro Japonsko to může být z Evropy zhruba 280 ms i na rychlých připojeních.).

3.4 Co znamená síla signálu?

Čím silnější je signál, který vaše zařízení přijímá od základnové stanice (nebo přístupového bodu Wi-Fi), tím lze očekávat rychlejší a stabilnější připojení k internetu. Pokud je váš mobilní telefon venku nebo např. v blízkosti otevřeného okna, je signál obvykle lepší než uvnitř budov. Pro připojení pomocí sítě Wi-Fi je důležité, aby signálu stínilo co nejméně překážek (např. stěn) mezi Wi-Fi přístupovým bodem a zařízením (např. tabletem).

3.5 Jak rozumět ukazateli síly signálu?

Síla signálu (v dBm) se udává v záporných číslech. Čím je naměřená hodnota vyšší (tzn. bližší k nule), tím je signál silnější. Například hodnota -50 dBM znamená velmi dobrý signál, hodnota -113 dBm značí v GSM/UMTS signál velmi slabý.

3.6 Jak poznám, jestli je výsledek testu dobrý nebo špatný?

Barva ikonky (červená/žlutá/zelená) u naměřených hodnot rychlostí přenosu dat signalizuje:

 • Zelená: hodnota je 10 Mb/s nebo vyšší (download), resp. 2 Mb/s nebo vyšší (upload)
 • Žlutá: hodnota je mezi 2 a 10 Mb/s (download), resp. mezi 1 a 2 Mb/s (upload)
 • Červená: hodnota je pod 2 Mb/s (download), resp. pod 1 Mb/s (upload)

Červená/žlutá/zelená škála se zobrazuje bez ohledu na připojení a odpovídá výhradně naměřeným rychlostem. Velmi vysokých rychlostí lze dosáhnout pouze prostřednictvím některých technologiích, jako je HSPA+ nebo LTE. Proto červená ikonka u výsledku nemusí nutně znamenat špatný výsledek, pokud v oblasti kde testujete, je k dispozici pouze 2G síť.

Barva ikonky u hodnost odezvy (ping) signalizuje:

 • Zelená: hodnota je 25 ms nebo nižší
 • Žlutá: hodnota je mezi 25 a 75 ms
 • Červená: hodnota je 75 ms nebo vyšší

3.7 Jak správně interpretovat výsledky testu?

Výsledek měření zachycuje momentální stav kvality vašeho přístupu k internetu. Pokud jsou výsledky testů nižší než hodnoty inzerované operátorem, nemusí to nutně znamenat, že neplní smluvní podmínky.

Síťové spojení může být ovlivněno různými technologickými faktory, jako je počet dalších uživatelů, kteří jsou současně připojeni na stejné základnové stanici mobilní sítě, kvalita Wi-Fi routeru, konfigurace systému, atd.

V každém případě opravdu spolehlivých výsledků dosáhnete pouze pokud budete měření častěji opakovat a současně uvážíte možné systémové i náhodné chyby měření.

3.8 Co znamená jednotka Mb/s?

Rychlost datového připojení se obvykle inzeruje v Mb/s (např. 8 Mb/s), což je zkratka pro megabit za sekundu. Používají se následující přepočty:

 • 1 Mb/s = 1000 kb/s
 • 1 kb/s = 1000 b/s

Kromě používání jednotky b/s je zvykem používat také byte/s (B/s, např. informace o rychlosti stahování v internetových prohlížečích): Protože 1 byte/s = 8 b/s, rychlost připojení k internetu lze popsat jako 8 Mb/s, 8000 kb/s nebo 1 MB/s.

Stahování 3 MB souboru na 8 Mb/s připojení bude trvat zhruba 3 sekundy.

3.9 Existuje někde žebříček operátorů podle rychlosti?

Účelem aplikace NetMetr není vytvářet žebříčky operátorů, ale spíše poskytnout uživateli komplexní informace o kvalitě jejich připojení k internetu. Statistiky ze všech výsledků testů, rozdělené podle operátorů, lze najít na stránce Statistiky nebo rozdělené po jednotlivých měsících na stránce Měsíční výsledky

Při posuzování nabídek operátorů mějte prosím vždy na paměti, že uváděné hodnoty jsou obvykle ty maximální teoreticky možné a že reálná šířka pásma je velmi často mnohem nižší.

3.10 Můžu spustit test, i když ještě neskončil NDT test?

Ne, dva testy není možné provádět současně.

3.11 Může být špatný výsledek testu způsoben překročením měsíčního limitu objemu přenesených dat (FUP)?

Ano, to je velmi častý problém. FUP, tedy limit objemu přenesených dat, se uplatňuje u naprosté většiny mobilních tarifů. Po dosažení určité hodnoty přenesených dat (oběma směry) operátor sníží rychlost připojení. Tento limit se liší v závislosti na operátorovi a vašem tarifu. V případě, že toto omezení váš operátor uplatňuje, bude to mít přirozeně negativní vliv na naměřené hodnoty rychlostí.

3.12 Co to je synchronizační kód?

Výsledky testů z různých zařízení je možné synchronizovat, abyste měli v každé z aplikací přehled i o svých ostatních připojených zařízeních. Za tímto účelem musí uživatel získat synchronizační kód pomocí aplikace NetMetr a zadat jej v příslušných zařízeních.

Synchronizační kód lze zadat (a výsledky zobrazovat) také na stránce Moje měření na webu NetMetru.

3.13 Mám problémy s měřením síly signálu

Některá zařízení mohou zobrazovat nesprávnou nebo neaktuální sílu signálu mobilní sítě (mimo jiné to bylo pozorováno u některých telefonů Samsung Galaxy S2). V takových případech se měření síly signálu v aplikaci nezobrazuje.

3.14 Co znamená QoS?

QoS je zkratka z Quality of Service. Jde o soubor pravidel, jak pro určitá data nastavit maximální/minimální přenosové rychlosti, některý provoz preferovat a podobně. Více na Wikipedii.

4. Mapa

4.1 Jaké výsledky se na mapě zobrazují?

Na mapě se zobrazují výsledky měření standardního testu, naproti tomu výsledky volitelného podrobnějšího testu NDT na mapě nejsou, jsou k dispozici pouze jako tabulková data. Mapa, jak v mobilní aplikaci nebo v prohlížeči, nabízí možnost si pomocí filtrů zvolit, jaká konkrétní data budou na mapě zobrazena.

4.2 Zobrazují se i výsledky měření provedené mimo Českou republiku?

Ano, zobrazují se výsledky z celého světa. Měření není nijak geograficky omezeno.

4.3 Co to je percentil a medián?

Percentil je statistický ukazatel popisující hodnotu, pod kterou leží X % všech naměřených hodnot. Například, 20% percentil je hodnota, pod kterou spadá 20 % všech výsledků testů. Medián je 50% percentil, tedy je to hodnota, rozdělující všechny naměřené hodnoty na dvě stejně velké množiny. Jinými slovy, je stejný počet měření s hodnotou menší a stejně tak s hodnotou větší než je medián.

4.4 Jak přesně umístěné jsou body s naměřenými hodnotami?

Lokalizace měření se provádí v průběhu měření v závislosti na možnostech a nastavení vašeho přístroje a to pomocí

 • GPS,
 • informací ze sítě (Wi-Fi nebo mobilní)
 • nebo pomocí IP adresy

Lokalizace pomocí GPS je nejpřesnější, zatímco prostřednictvím mobilní sítě získáme pouze přibližnou informaci o poloze. Určení polohy pomocí IP adresy je velmi často značně nepřesné.

Měření s přesností menší než 2 km se na mapě nezobrazují. Měření s přesností menší než 10 km se neuvádějí v detailech. Proto doporučujeme před měřením aktivovat GPS (pokud je k dispozici).

Údaje o přesnosti konkrétních měření jsou k dispozici jako součást open dat.

5. Aplikace pro mobilní zařízení

5.1 Jaká oprávnění aplikace NetMetr vyžaduje?

Při instalaci aplikace vyžaduje následující oprávnění:

 • Poloha - přibližná poloha (pomocí sítě) nebo přesná poloha (pomocí GPS a sítě), umožňuje například lokalizovat výsledek testu na mapě
 • Fotky/média/soubory - toto oprávnění je nutné pro ukládání map do paměti
 • Řízení hardwaru - zabránit zařízení v přechodu do režimu spánku - měření by mohlo být zkreslené, pokud zařízení během testu přejde do režimu spánku
 • Informace o připojení Wi-Fi

5.2 Jaké operační systémy jsou podporovány?

Android a Apple iOS. Na nepodporovaných operačních systémech můžete použít webový test.

5.3 Jaké verze Androidu jsou podporovány?

Verze Android 4.0.3 a vyšší.

5.4 Jaké verze iOS jsou podporovány?

Verze iOS 7 a vyšší.

5.5 Co je důležité vědět před použitím aplikace?

 • Pokud máte tarif s limitem objemu datových přenosů (tzv. FUP), používejte NetMetr pro měření mobilního připojení uvážlivě. Při jednom testu se přenáší poměrně vysoké množství dat (skutečný objem záleží především na typu použitého spojení). Tento problém se měření při připojení přes WiFi síť netýká.
 • Určité faktory (jako je denní doba, poloha uvnitř/vně budov, síla signálu, atd.), mají na výsledek testu v mobilních sítích velký vliv
 • Po překročení svého limitu měsíčního objemu dat vám mobilní operátor sníží rychlost připojení. To samozřejmě ovlivní výsledky testů.

5.6 Je možné používat NetMetr na tabletech?

NetMetr na tabletech funguje a je na ně optimalizován.

5.7 Jak nainstalovat Android aplikaci?

Aplikaci NetMetr pro Android nainstalujete na Google Play.

5.8 Jak nainstalovat iOS aplikaci?

Aplikaci NetMetr pro iOS nainstalujete na Apple AppStore.

6. Webový test

6.1 Jaké verze prohlížečů jsou podporovány?

Webový test NetMetru funguje na všech verzích majoritních prohlížečů podporovaných jejich výrobci. K provedení testu je potřeba funkční podpora technologie Web Sockets. Přehled o výrobci podporovaných verzích přohlížečů najdete například na Wikipedii:

6.2 Co všechno webový test měří?

Pouze download, upload a ping.

Pokočilé měření QoS nebo parametrů sítě NDT testem umožňuje pouze aplikace pro Android.

6.3 Je potřeba instalovat do prohlížeče nějaké pluginy?

Není. Stačí moderní prohlížeč s podporou Web Sockets.

6.4 Proč se na začátku testu prohlížeč ptá na moji polohu?

Výsledky testů se při zjištění polohy s dostatečnou přesností zobrazují v mapě. Pokud svoji polohu zveřejnit nechcete, nemusíte – na výsledek testu to nemá vliv.

Určení polohy bez GPS nemusí být příliš přesné, výsledky s velkou nejistotou se pak na mapě nezobrazují, podrobnosti zde – 4.4 Jak přesně umístěné jsou body s naměřenými hodnotami.

6.5 Je možné zobrazit společně výsledky mých webových i mobilních testů?

Ano, je. V aplikaci na mobilním zařízení si vygenerujte synchronizační kód a zadejte ho na stránce Moje měření. V tabulce se pak zobrazí i testy z mobilní aplikace.