Historie měření

Čas testu Zařízení Download Upload Ping

Spojení výsledků z více zařízení

Výsledky testů z různých zařízení je možné synchronizovat a zobrazovat společně. Spárování provedete zadáním synchronizačního kódu, který si vygenerujete v aplikaci na příslušném zařízení.

Můžete si také vygenerovat nový kód pro načtení výsledků zobrazených výše na jiném zařízení: